Psychology/Thought/Folklore ranking

1
Nippon No Omikuji Nippon Zenkoku 232 Shu No Omikuji Wo Hiku
Kaburaki Maya / Cho
2017/10 Backorder:Usually ships in 1-3 weeks
1600yen

2
Naze Gaikoku Go Wo Mi Ni Tsukeru No Ha Muzukashi No Ka "Bilingual Wo Kagaku Suru" Gengo Shinri Gaku
Morishima Yasunori / Cho
2015/12 Backorder:Usually ships in 1-3 weeks
2500yen

3
Kokosei De Mo Yomeru "the Communist Manifesto (Kyousantou Sengen)"
Curl Marukusu / Cho Furidorihi En Gel Su / Cho Kitaguchi Hiroyasu / Yaku
2012/08 In Stock at Supplier:Usually ships in 2-4 days
1200yen

4
Nikorai Do Ibun
Naganawa Mitsuo / Cho
2007/03 Backorder:Usually ships in 1-3 weeks
3800yen