History/Geography ranking

1
Rekishi Kaido April 2019 Issue [Feature] Sekai Shi De "Sengoku Jidai No Shinjitsu"
Php Kenkyusho
2019/03 In Stock at Supplier:Usually ships in 2-4 days
630yen

2
Dare Mo Oshietekurenai Shinjitsu No Sekai Shi Kogi Chusei Hen
Kurayama Mitsuru / Cho
2018/02 In Stock at Supplier:Usually ships in 2-4 days
1500yen