Cover album release from Jero featuring the songs "Echigojishi no Uta," "Yozakura Oshichi," "Amerikabashi," "Tsugaru Koionna," and more for seven songs total.