HKT48 to release 17th single! Type B comes with a bonus DVD featuring the documentary on "HKT48 Natsu no Concert - Kimi to Iru Natsu ga Suki - & Aoi Motomura Sotsugyo Concert - Yuiitsu Aoku Kagayaku Hoseki -."