Original soundtrack to the anime series "jigoku Shojo Mitsuganae".