To mark the 25th anniversary of "Bishojo Senshi Sailor Moon" series, famous artists gathered to make a tribute album such as LiSA, SILENT SIREN, BiSH, Yoko Ishida, Sonoko Inoue, Gesshoku Kaigi, Joobachi, Etsuko Yakushimaru, and more.