Third single release from Jyukai and outro theme to the anime series "Buso Renkin."