Features intro theme to anime series "Saraiya Goyo."