Yokoso Jitsuryoku Shijyoshugi no Kyoshitsu e to release art works in a deluxe box packaging. Illustrated by Tomose Shunsaku.