Features outro theme to anime series "NARUTO - Shippuden."