Loading... loading....
Cheaper price than regular books. Find here reasons to use CDJapan eBooks!

Mobile BL Sengen - SUZUI ARA TA KANDA NEKO YAMAKAMI RIYU SHIKATANI SANAE TAKAYAMA HARUNA SHOOWA GINKAWA KEI MANAKO AKAHOSHI JAY KU TSUBAKI TORI KO IZUMI AO SHI HANA MATSU BI ITOI NO ZO FUGA YU YU ONIMARU SUGURU SADAHIRO MIKA TAKAYAMA SHO ASAI KIN TA KO AKIRA YURI TAMAKI REN KEN SAKI AYA HIGASHIZATO KIRIKO SHINA MINAMI SHINOHARA UGETSUKI MIDORIYAMA YOKO INOE MASA TO KABU TOMARU CHOKO SHINOHARA UZUKI IKEDA SOKO HIGASHIZATO KIRIKO. KURO MIYA YU MIYABI FUYUSAKA KOROMO KO HO CHIYOKOREITO TSUKIYONOICHISANROKU ISHIDA KANAME MATSUMOTO NODA AKIYOSHI SHIMA SUZU KINO MIDORI KUJO TAKA OMI KUSUDA RA RA YUME UTA YO TSUBA ISHIKAWAICHI YONEKURA KOMETA RIKA CHIMAKI OBAYASHI YUKA KATO SAE KO HAKOISHI TAMI I SUNA TA NASE ASABA KENTO KOI HAN SHIBI TO MATSUMOTO MIKAN IKEGAMISHOGO GAKUDEN TORINO UMI NO KUTSU KAWA TAKASE NANA ITOGUCHI EDAJI MA SAKURA KURO MISAKI HIKARI KOSHIGAYA MINAMI URA KOHAKU KOKORO AI YASAKI KOROMO SHIN AKIZUKI ICHI BA HIRO KA MIE CHI KATSU MAYAMA JUN OSAKA MIYA AKIZUKI ICHI BA HIRO KA IKEI TAKAHASHI SHIKI AOI FUTABA KURANAI MITSUBA

Showing 1-13 results out of 13 (1/1page)
# of Volumes 54
Total Price 17496 yen (Points you earn 162 points)
 • Mobile BL Sengen Vol. 54 AOI FUTABA KURANAI MITSUBA IZUMI AO FUYUSAKA KOROMO TAKAHASHI SHIKI KUTSU KAWA CHIYOKOREITO 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/09/13(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 53 SHI HANA MATSU BI FUGA YU YU AOI FUTABA KURANAI MITSUBA OSAKA MIYA KUTSU KAWA FUYUSAKA KOROMO 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/09/13(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 52 FUYUSAKA KOROMO KUTSU KAWA OSAKA MIYA TAKAHASHI SHIKI ASABA KENTO KEN SAKI AYA SHI HANA MATSU BI ASAI KIN TA 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/08/09(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 51 ASAI KIN TA OSAKA MIYA AKIZUKI ICHI BA HIRO KA IKEI ASABA KENTO SHI HANA MATSU BI 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/07/12(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 50 ASABA KENTO ASAI KIN TA AKIZUKI ICHI BA HIRO KA SHI HANA MATSU BI MIE CHI KATSU MAYAMA JUN 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/06/14(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 49 AKIZUKI ICHI BA HIRO KA IKEDA SOKO KOSHIGAYA MINAMI SHI HANA MATSU BI TA NASE YASAKI KOROMO SHIN 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/05/10(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 48 TA NASE KOKORO AI IZUMI AO IKEDA SOKO YASAKI KOROMO SHIN KOSHIGAYA MINAMI SHI HANA MATSU BI 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/05/10(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 47 KOSHIGAYA MINAMI SHI HANA MATSU BI URA KOHAKU GINKAWA KEI SHIKATANI SANAE IKEDA SOKO EDAJI MA SAKURA 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/04/11(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 46 TAKAYAMA HARUNA FUGA YU YU IKEDA SOKO SHIKATANI SANAE SHI HANA MATSU BI EDAJI MA SAKURA KEN SAKI AYA GINKAWA KEI 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/03/15(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 4 YAMAKAMI RIYU IZUMI AO SHI HANA MATSU BI SHOOWA SUZUI ARA TA GINKAWA KEI TAKAYAMA HARUNA 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2015/05/08(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 3 SHI HANA MATSU BI SHOOWA ITOI NO ZO TAKAYAMA HARUNA GINKAWA KEI YAMAKAMI RIYU SUZUI ARA TA 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2015/05/08(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol.2 SUZUI ARA TA KANDA NEKO YAMAKAMI RIYU SHIKATANI SANAE TAKAYAMA HARUNA SHOOWA GINKAWA KEI 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2014/10/24(JST)
  SampleSample
 • Mobile BL Sengen Vol.1 SHOOWA TAKAYAMA HARUNA MANAKO YAMAKAMI RIYU AKAHOSHI JAY KU GINKAWA KEI TSUBAKI TORI KO 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2014/10/17(JST)
  SampleSample
 • 1

Also by SHI HANA MATSU BI

Also by GINKAWA KEI

Also by TAKAYAMA HARUNA

Also by YAMAKAMI RIYU

Also by IKEDA SOKO

Also by SUZUI ARA TA

Also by ASABA KENTO

Also by OSAKA MIYA

Also by ASAI KIN TA

Also by FUYUSAKA KOROMO

Also by IZUMI AO

Also by SHIKATANI SANAE

Also by KUTSU KAWA

Also by KOSHIGAYA MINAMI

Also by KEN SAKI AYA

Also by KURANAI MITSUBA

Also by TA NASE

Also by YASAKI KOROMO SHIN

Also by AKIZUKI ICHI BA

Also by EDAJI MA SAKURA

Also by HIRO KA

Also by AOI FUTABA

Also by TAKAHASHI SHIKI

Also by FUGA YU YU

Also by AKAHOSHI JAY KU

Also by MANAKO

Also by ITOI NO ZO

Also by CHIYOKOREITO

Also by URA KOHAKU

Also by IKEI

Also by MAYAMA JUN

Also by MIE CHI KATSU

Also by KANDA NEKO