Loading... loading....
Cheaper price than regular books. Find here reasons to use CDJapan eBooks!
Showing 1-13 results out of 13 (1/1page)

Narrow Search

By Author By Price
 • Mobile BL Sengen Vol. 54 AOI FUTABA KURANAI MITSUBA IZUMI AO FUYUSAKA KOROMO TAKAHASHI SHIKI KUTSU KAWA CHIYOKOREITO 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/09/13(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 53 SHI HANA MATSU BI FUGA YU YU AOI FUTABA KURANAI MITSUBA OSAKA MIYA KUTSU KAWA FUYUSAKA KOROMO 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/09/13(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 52 FUYUSAKA KOROMO KUTSU KAWA OSAKA MIYA TAKAHASHI SHIKI ASABA KENTO KEN SAKI AYA SHI HANA MATSU BI ASAI KIN TA 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/08/09(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 51 ASAI KIN TA OSAKA MIYA AKIZUKI ICHI BA HIRO KA IKEI ASABA KENTO SHI HANA MATSU BI 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/07/12(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 50 ASABA KENTO ASAI KIN TA AKIZUKI ICHI BA HIRO KA SHI HANA MATSU BI MIE CHI KATSU MAYAMA JUN 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/06/14(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 49 AKIZUKI ICHI BA HIRO KA IKEDA SOKO KOSHIGAYA MINAMI SHI HANA MATSU BI TA NASE YASAKI KOROMO SHIN 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/05/10(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 48 TA NASE KOKORO AI IZUMI AO IKEDA SOKO YASAKI KOROMO SHIN KOSHIGAYA MINAMI SHI HANA MATSU BI 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/05/10(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 47 KOSHIGAYA MINAMI SHI HANA MATSU BI URA KOHAKU GINKAWA KEI SHIKATANI SANAE IKEDA SOKO EDAJI MA SAKURA 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/04/11(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 46 TAKAYAMA HARUNA FUGA YU YU IKEDA SOKO SHIKATANI SANAE SHI HANA MATSU BI EDAJI MA SAKURA KEN SAKI AYA GINKAWA KEI 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2018/03/15(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 4 YAMAKAMI RIYU IZUMI AO SHI HANA MATSU BI SHOOWA SUZUI ARA TA GINKAWA KEI TAKAYAMA HARUNA 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2015/05/08(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol. 3 SHI HANA MATSU BI SHOOWA ITOI NO ZO TAKAYAMA HARUNA GINKAWA KEI YAMAKAMI RIYU SUZUI ARA TA 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2015/05/08(JST)
 • Mobile BL Sengen Vol.2 SUZUI ARA TA KANDA NEKO YAMAKAMI RIYU SHIKATANI SANAE TAKAYAMA HARUNA SHOOWA GINKAWA KEI 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2014/10/24(JST)
  SampleSample
 • Mobile BL Sengen Vol.1 SHOOWA TAKAYAMA HARUNA MANAKO YAMAKAMI RIYU AKAHOSHI JAY KU GINKAWA KEI TSUBAKI TORI KO 324 yen 3 points (1%)
  Release Date: 2014/10/17(JST)
  SampleSample
 • 1