Loading... loading....
Cheaper price than regular books. Find here reasons to use CDJapan eBooks!
Showing 1-24 results out of 137 (1/6page)
 • "Lovers Bunko"x

Narrow Search

By Author By Series By Price
 • Futari No Joshi Ni Tekago Me Ni Sareteimasu NISHINO HANA KUNISAWA SATOSHI 691 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2018/02/07(JST)
 • Miko Ha Dorei O Ni Tsunagareru SUNA NO KAZE YUKO NARA CHIHARU 691 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2018/02/07(JST)
 • Love Kore 13 Th Anniversary SUNA NO KAZE YUKO IO KA ITSUKI TA 691 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2017/11/09(JST)
 • Scramble Sosa Ichi Ka No Yaku Ari Renai Jijo IO KA ITSUKI KUNISAWA SATOSHI 691 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2017/11/09(JST)
 • Killer IO KA ITSUKI KUNISAWA SATOSHI 691 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2017/08/04(JST)
 • Seek Let Tour Nankyoku De Tenjo in Wo Atsu... BABARA KATAGIRI NARA CHIHARU 691 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2017/08/04(JST)
 • Hana to Knife INUKAI NO NO KUNISAWA SATOSHI 691 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2017/06/09(JST)
 • Yosei Hunter xDT Yon Ju Sai Dotei Otoko No... NAKAHARA KAZUYA KUNISAWA SATOSHI 691 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2017/04/28(JST)
 • Kindan No Kando NISHINO HANA AKI HISA TEO 691 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2017/04/28(JST)
 • Mikado Ha Shishi O Ni Koka Suru SUNA NO KAZE YUKO NARA CHIHARU 691 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2017/03/03(JST)
 • Uruwashiki Reijin INUKAI NO NO KUNISAWA SATOSHI 637 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/12/16(JST)
 • Midareshi Hana Kage Soryo Sange BABARA KATAGIRI NARA CHIHARU 637 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/11/18(JST)
 • Shishi to Hiya Ju FUYUNO KIMIKO NARA CHIHARU 637 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/11/18(JST)
 • Tora Ni Tsubasa FUYUNO KIMIKO NARA CHIHARU 637 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/11/18(JST)
 • Dangan Kiss IO KA ITSUKI KUNISAWA SATOSHI 637 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/11/18(JST)
 • Hadare Koi Hiroware Otoko No Moso NAKAHARA KAZUYA OYAMADA AMI 637 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/11/18(JST)
 • Furete Haikenai Tanin X Ore X Ototo SHU GA HO ZATO KUNISAWA SATOSHI 648 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/11/18(JST)
 • Seek Let Tour Mujinto De Go Kaku Kankei BABARA KATAGIRI NARA CHIHARU 648 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/11/18(JST)
 • Seiki No Genkai SHU GA HO ZATO KUNISAWA SATOSHI 637 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/08/19(JST)
 • Chi Kusari No Rengoku SHU GA HO ZATO NARA CHIHARU 637 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/08/19(JST)
 • Kuro Mikado Aijin ASAHI KONOHA OTO KO 617 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/08/19(JST)
 • Nessa No O to Tsumetai Tsuki USHUDO RENA TAKASHINA TASUKU 617 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/08/19(JST)
 • Aizo Rensa BABARA KATAGIRI NARA CHIHARU 637 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/08/12(JST)
 • Inu NAKAHARA KAZUYA KUNISAWA SATOSHI 637 yen 6 points (1%)
  Release Date: 2016/08/12(JST)